„Big Brother” | Primăriile pot, acum, să monteze camere video pe toți stâlpii de iluminat

Sursa foto: CCTV-mag.eu

Primăriile vor putea monta echipamente de supraveghere video pe stâlpii de iluminat public. Acest lucru a devenit posibil după ce legea a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis.

Inițiatorilor propunerii legislative au arătat că stâlpii de electricitate sunt, în cea mai mare parte, construiți și instalați înainte de 1989, ceea ce ânseamnă că actualii proprietari, companiile private sau de stat care dețin stâlpii, îi au în folosință tot din patrimonial statului, al operatorului de energie.

”În înțelesul prezentei legi, sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comandă, automatizare, măsurare, supraveghere video utilizate pentru iluminatul public“, se arată în proiectul devenit lege.

„Unităţile administrativ teritoriale au dreptul de a monta echipamente electronice de supraveghere video pe stâlpii ce compun sistemul de iluminat public cu obligaţia respectării prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare. Fără obligaţia de plată către proprietarul sistemului de iluminat public”, prevede în legea promulgată de șeful statului.