EXCLUSIV. Mărturii sub testul poligraf, interceptări, imagini, documente… Procurorii DNA spun că fosta șefă AEP, Ana Maria Pătru, se lăfăie în lux necuvenit fiindcă a cerut fără număr și a și primit

Infractorul” a intrat în posesia rechizitoriului prin care fosta șefă AEP, Ana Maria Pătru, este trimisă în judecată de DNA încă din 2017, sub acuzația de trafic de influenţă şi spălare de bani. Este dosarul în care procurorii arată cum ar fi obținut ea 600.000 de euro de la o companie, mințind că o poate scăpa de investigația unei autorități de control.


Pe scurt, se pot enumăra următoarele fapte:
În perioada aprilie-mai 2013, inculpata Pătru Ana Maria a pretins de la patroana unei firme suma de 1 milion de euro, iar la sfârșitul lunii iulie 2013 a mai cerut două ceasuri de lux (un ceas de damă în valoare de 49.700 lei și un ceas bărbătesc în valoare de 58.500 lei), lăsând să se creadă că are influență asupra directorului unei instituții de control și a promis că-l va determina să soluționeze în mod favorabil o investigație care privea firma.

Ceasul marca Hublot, în valoare de peste 10.000 de euro, la mâna „aristocratei” Ana Maria Pătru

Procurorii DNA arată în rechizitoriu cum ar fi „încasat” duduia Pătru suma totală de 600.000 euro.
Prima tranșă: 400.000 euro, sumă primită într-o servietă marca Montblanc împreună cu un stilou aceeași marcă. Nu a fost suficient. A mai cerut și au mai urmat două tranșe, de câte 100.000 de euro. Dar, tot nu era suficient. „Pisi” ar fi vrut și ceasuri de lux, cum a văzut ea în reviste. A primit două. Unul în valoare de peste 10.000 de euro (49.700 lei) și un altul de aproape 12.000 de euro (58.500 lei). Cu banii primiți și-a făcut un „pălățel”, și-a luat un apartament în Constanța, plus alte hatâruri de lux.

Ana, filă de…rechizitoriu

Procurorii descriu în detaliu și cu pobre, inclusiv cu mărturia victimei sub testul poligraf, cum a devenit bugetara Ana Maria Pătru putred de bogată (terenuri, vile, mașini, ceasuri, etc) jucându-i pe alții pe degete.

Astfel, potrivit denunțului din dosar, compania a primit o notificare de la o autoritate de control referitoare la „ o potențială anchetă având ca obiect trucarea licitației organizată la APIA în anul 2008 ” pentru câștigarea unui contract cu o valoare de 12 milioane de euro, în legătură cu care instituția statului suspiciona existența unor înțelegeri între firme.

Pe marginea acestei investigații, reprezentanta firmei a purtat discuții cu Pătru Ana Maria, exprimându-și îngrijorarea cu privire la o potențială investigație incorectă. In acest context, Pătru Ana Maria i-a relatat acesteia că ea este prietenă foarte apropiată cu directorul autorității de control, precizând că poate discuta cu acesta despre stadiul investigației și soluția ce se preconiza a fi adoptată.

Din conținutul denunțului mai rezultă că, la scurt timp după discuție, Pătru Ana Maria i-a spus că a vorbit cu directorul respectiv, iar acesta a pretins o sumă de bani pentru a nu se ajunge în situația în care instituația condusă de el să aplice o sancțiune care s-ar fi raportat la 10 % din cifra de afaceri a companiei (în jur de 6 milioane de euro).

Conform denunțului, suma de bani pretinsă prin intermediul Anei Maria Pătru a fost de 1 milion de euro.

Deși a fost revoltată de această solicitare, convinsă fiind că investigația demarată nu se putea finaliza decât cu o decizie favorabila pentru firma sa, victima a acceptat totuși să plătească o sumă de bani, motivată și de „modul nedrept’’ în care decurgea deja anchetaAstfel, a rugat-o pe Ana Maria Pătru să-i transmită directorului hotărârea luată, în sensul acceptării remiterii către acesta a unei sume de bani, suma înmânată, ulterior, în mai multe tranșe, inculpatei Pătru Anei Maria pentru a fi remisă acestuia fiind de 600 000 euro.

În declarațiile de martor ulterioare date de reprezentata firmei, aceasta a precizat, încă o dată, că suma pe care i-a remis-o inculpatei Pătru Ana Maria a fost în cuantum de 600.000 euro și a explicitat, inclusiv cu documente, modul în care au fost generate disponibilitățile bănești, percum și perioadele și locurile în care au fost fost remise sumele de bani, astfel:

în cursul lunii iulie 2013 – suma de 400.000 euro, sumă remisă și primită de inculpată într-o servietă marca Montblanc, împreună cu un instrument de scris aceeași marcă. Nu a fost îndeajuns!

La sfârșitul lunii noiembrie 2013 o nouă tranșă de 100.000 euro a fost remisă inculpatei Pătru Ana Maria personal de către victimă, într-un plic, la domiciliul inculpatei din str. Zăgazului, mun. București. Tot nu era suficient!

În cursul lunii martie 2014, martora (acționar majoritar al firmei în speță) i-a mai înmânat inculpatei Pătru Ana Maria o altă sumă de bani, respectiv, 100.000 euro, banii fiind remiși tot la domiciliul inculpatei.

În ceea ce privește sinceritatea afirmațiilor făcute de reprezentanta firmei în speță cu privire la scopul în care i-au fost pretinse sumele de bani, cuantumul acestora și suma de bani remisă efectiv Anei Maria Pătru pentru directorul instituției, procurorii spun că ea a fost verificată chiar și prin intermediul testării poligraf (…)

Faptul că inculpata Pătru Ana Maria a primit suma de 600.000 euro, în condițiile anterior prezentate, rezultă nu numai din declarațiile martorilor audiați în prezenta cauză și înscrisurile existente la dosarul cauzei, dar și din coroborarea împrejurărilor constând în ceea că, în aceleași perioade în firma i-a dat inculpatei Pătru Ana Maria sumele de bani, aceasta din urmă, pentru a disimula adevărata natură a provenienței sumei de 600.000 euro și beneficiarul real al acestei sume, obținută ca urmare a săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, a achiziționat, prin persoane interpuse – bunica și mama sa – un teren în orașul Voluntari, cartier Pipera, județul Ilfov – în valoare de 130.000 euro și un apartament în stațiunea Mamaia din județul Constanța – în valoare de 80.000 euro, efectuând totodată investiții în sumă totală de 437.314,13 euro, cu ocazia edificării, pe terenul menționat a unui imobil – casă de locuit, dotării și amenajării acestuia, precum și cu ocazia dotării și amenajării apartamentului amintit mai sus

Bunica „milionară” târâtă la tribunal
  • marea majoritate a achizițiilor de bunuri și servicii realizându-se prin alte două persoane interpuse, respectiv. Preda Liviu Marian (finul său) și prin intermediul lui Dimitriu Andrei Victor, ambii angajați în subordinea sa la Autoritatea Electorală Permanentă.

Astfel, raportul de constatare financiar fiscală și anexele acestuia, întocmit de specialistul antifraudă din cadrul unității de parchet cu prilejul analizării documentelor ridicate din locuința numitei Pătru Ana-Maria cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la imobilul situat în oraș Voluntari, str. Alexandru loan Cuza nr. 18A, județul Ilfov – în cadrul dosarului 308/P/2016, a stabilit că, în perioada 26.07.2013

  • 02.11.2016, prin persoane interpuse – bunica, respectiv, mama sa – Pătru Ana Maria a achiziționat următoarele bunuri imobile:

• un teren în suprafață de 1.000 mp, situat în oraș Voluntari, cartier Pipera, str. Alexandru loan Cuza, tarlaua 22, parcela A 441, județul Ilfov – achiziționat cu suma de 130.000 euro, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub numărul 1836/26.07.2013 la BNP „Melania Popa și Asociații”, cu sediul în mun. București, încheiat între Orodel Daniela Cristina, în calitate de vânzător și Simionescu Nicolița – bunica Anei Maria Pătru, în calitate de cumpărător. Conform acestui contract, prețul a fost achitat integral, în numerar, în euro, la data autentificării actului – 26.07,2013, lună în care, așa cum s-a arătat anterior, inculpata Pătru Ana Maria a primit de la femeia de afaceri suma de 400 000 euro;

  • un apartament, situat în mun. Constanța, stațiunea Mamaia, b-dul Mamaia, nr. 383 sc. B, ap. 49, bloc Locuințe de Vacanță, județul Constanța – achiziționat cu suma de 80.000 euro, echivalentul în lei a sumei de 75.000 curo fiind achitați, în numerar, cu titlu de avans, la data autentificării promisiunii bilaterale de vânzare – cumpărare (pe numele mamei-n.red).

Contractul de vânzare-cumpărare pentru acest bun imobil a fost încheiat la data de 02.11.2016 la același notar public, între aceleași părți, conform încheierii de autentificare nr. 1973/02.11.2016, dată la care Bercea Maria a achitat către societatea vânzătoare și diferența de preț în sumă de 5.000 euro, plata realizându-se prin virament bancar, conform celor stipulate în contractul de vânzare-cumpărare; 
și în acest caz, o parte considerabilă din prețul total stabilit (80.000 euro) pentru achiziția apartamentului, respectiv, suma de 75.000 euro, echivalentul în lei, a fost plătită în perioada imediat următoare datei la care inculpata Pătru Ana Maria a primit de la patroana firmei ultima tranșă de bani, respectiv, suma de 100 000 euro;

  • De asemenea, raportul de constatare financiară a mai relevat, în urma analizării documentelor ridicate din locuința numitei Pătru Ana-Maria, cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la imobilul situat în oraș Voluntari, str. Alexandru loan Cuza nr. 18A, județul Ilfov că, în perioada anilor 2014-2016, prin intermediul a două persoane apropiate, respectiv, Preda Liviu Marian – finul Anei Maria Pătru și Dimitriu Andrei Victor — angajat AEP, Pătru Ana Maria a achiziționat bunuri și servicii necesare edificării unei construcții pe terenul situat în oraș Voluntari, cartier Pipera, str. Alexandru loan Cuza, tarlaua 22, parcela A 441, județul Ilfov, dotării și amenajării imobilului construit, dar și pentru dotarea și amenajarea imobilului-apartament situat în mun. Constanța, stațiunea Mamaia, b-dul Mamaia, nr. 383 se. B, ap. 49, bloc Locuințe de Vacanță, județul Constanța. Valoarea totală a acestor bunuri și servicii, potrivit raportului de constatare întocmit, este de 437.314,13 euro;

Raportul de constatare întocmit în cauză la data de 28.11.2017 de către specialistul antifraudă din cadrul unității noastre de parchet a relevat, în esență, că inculpata Pătru Ana Maria împreună cu soțul său, Pătru Florin Ștefan, mama sa, Bercea Maria și bunica sa, Simionescu Nicolița, prin veniturile obținute din surse licite – salarii, indemnizații, pensii, tranzacții imobiliare – nu puteau susține, din punct de vedere financiar, investițiile constând în achiziția: terenului din orașul Voluntari, județul Ilfov, a aparatmentului din mun. Constanța, județul Constanța, edificarea imobilului pe terenul achiziționat în orașul Voluntari, precum și efectuarea unor investiții constând în dotarea și amenajarea acestor imobile — investiții care au valorat peste 600.000 euro, din care, suma de 205.000 euro a fost achitată, în numerar, în euro și lei, într-o perioadă relativ scurtă de timp, respectiv, 26.07.2013 — 06.06.2014, restul sumei de peste 400.000 euro, fiind utilizată în perioada 2014 – 2016, așa cum rezultă din actele de urmărire penală efectuate în cauză.
* Unele paragrafe din rechizitoriu au fost adaptate pentru a nu fi afectată imaginea martorilor
(Va urma)