Liberalul Bulumac, directorul Fabricii de Timbre a Poștei Române, reclamat de lichidatori pentru evaziune și mecanisme de înșelăciune

Deși inspectorii fiscali și mai apoi lichidatorii judiciari au descoperit dovezile clare ale unui mecanism de evaziune fiscală de milioane de lei organizat de Gabriel Bulumac și membrii familiei acestuia, PNL continuă să îl susțină pe acesta în funcția de director al Poștei Române – Fabrica de Timbre. Implicat în trecutul nu prea îndepărtat în afaceri penale cu alcool, Florin-Gabriel Bulumac a fost și în vizorul procurorilor DIICOT care cercetau infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat. Deși avea încă de atunci un trecut infracțional dubios, Ludovic Orban l-a numit pe Bulumac, în anul 2020, director al Fabricii de Timbre al Poștei Române. Iar de atunci, deși conducerea liberalilor s-a schimbat, nimeni nu a simțit nevoie să se debaraseze de acest individ. Rapoartele lichidatorilor judiciari numiți să administreze insolvența firmei Distrigrup SRL, firmă prin care familia Bulumac a dat țepe Fiscului și băncilor de peste 30 de milioane de lei, arată cât se poate de clar caracterul evazionist al liberalului pus director la Poșta Română.

În calitate de lichidator judiciar al firmei Distrigrup SRL, societatea Cris Consult S.P.R.L. a formulat încă din 2018 cerere de atragere a răspunderii patrimoniale împotriva pârâţilor Bulumac E. Florian, Bulumac T. Marioara, Bulumac Eduard Mădălin şi Bulumac Florin Gabriel. Asemeni inspectorilor fiscali, lichidatorii descoperiseră că familia Bulumac organizase un mecanism de evaziune prin care au transferat banii din societatea Distrigrup SRL în societatea RPD Distribution SRL și în conturile lor personale, lăsând impozite neachitate din afacerile penale cu alcool și credite bancare neplătite.

Din verificarea efectuata s-a constatat ca între SC Distrigrup SRL şi SC RPD Distribution SRL s-au derulat tranzacţii aproape zilnice, reprezentând achiziţii şi livrări de mărfuri, în perioada 2011-2014, având acelaşi obiect de activitate, respectiv intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun, iar cu SC Distrib Grupexim SRL s-au derulat tranzacţii de livrări de mărfuri în cursul anului 2015. Conducerea societăţii debitoare a acţionat în mod nelegal şi fraudulos în desfăşurarea activităţii comerciale a societăţii, în întocmirea evidentei contabile în principal prin următoarele activităţi: folosirea societăţii debitoare ca mijloc de aprovizionare şi garantare a mărfurilor pentru societăţile din grup, împrumuturi mascate pentru societăţile din grup prin acordarea de avansuri sau plăţi de chirii pe 3 ani retroactiv, avansuri spre decontare nejustificate, creştere artificiala şi nelegala a cheltuielilor cu operaţiuni comerciale fictive care sa conducă la plaţi cat mai mici la bugetul de stat, pentru a evita incapacitatea de plată, neîncasarea debitelor de la clienţi faţă de care nu s-au luat masurile legale necesare în vederea recuperării, salarii mari încasate de conducere în mod preferenţial deşi societatea era în pierdere operaţională, susţinerea firmelor din grup prin activităţi care produceau pierdere debitoarei, refuzul de a declara insolventa la instanţa şi prelungirea perioadei de acumulare de debite, în special la bugetul de stat, operaţiuni comerciale suspecte de evaziune fiscala cercetate de către organele penale.
Activităţile conducerii societăţii debitoare, pârâţilor mai sus menţionate, care controlau atât societatea DISTRIGRUP SRL cat şi societatea afiliată RPD DISTRIBUTION SRL sunt analizate şi în cadrul dosarului penal 80/D/P/2015 de către DIICOT-Biroul Teritorial Teleorman în care s-a reţinut ca pârâţii (suspecţii) Buluman Florian, Bulumac Marioara, Bulumac Florin Gabriel şi Bulumac Eduard Madalin s-au constituit într-un grup infracţional organizat, al cărui lider este Bulumac Florian, în scopul săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscala, în calităţile lor de reprezentanţi ai suspectei SC DISTRIGRUP SRL şi ai societăţii afiliate R.P.D. DISTRIBUTION SRL, prin evidenţierea în actele contabile achiziţii de mărfuri fictive cu un prejudiciu presupus de 4.520.471 lei reprezentând obligaţii fiscale. Conform menţiunilor organului penal în ordonanţa din 05.01.2016 de instituire a sechestrului penal asupra bunurilor debitoarei, sumele de bani obţinute au fost retrase din cele doua firme, deci inclusiv din conturile debitorului, de către membrii grupului şi investite în achiziţii de bunuri mobile şi imobile din Alexandria, mijloace auto de lux în scopul ascunderii provenienţei banilor, respectiv a infracţiunilor de evaziune fiscala. În cadrul Raportului de inspecţie fiscala nr.193 din 07.09.2016 întocmit de către AJFP TELORMAN au fost reţinute mai multe acţiuni frauduloase şi nelegale ale pârâţilor.

Mecanismele evazioniste ale lui Bulumac, identificate de lichidator

După cum descriu lichidatorii, familia lui Gabriel Bulumac și familia au „ascuns” de impozitare milioane de lei, efectuând plăți pe lucrări de construcții fictive unor firme fantomă ce nu aveau nici măcar un angajat. Astfel: SC Distrigrup SRL Alexandria a înregistrat în evidenta contabila în luna februarie 2011 factura fiscala seria SSG Nr.122125.02.2011 în valoare totala de 2.004.447,60 lei, din care TVA în suma de 387.957,60 lei, emisa de către SC STICKY STAR GLOBAL SRL Popeşti Leordeni, CUI27702961, reprezentând: refacere instalaţii electrice, sanitare, tencuiala, zugrăveala interor rafturi metalice. Lucrările de refacere instalaţii electrice, sanitare, tencuiala, zugraveala interior, lucrările de reparaţii şi reabilitare, facturate de către SC STICKY STAR GLOBAL SRL, în valoare totala de 2.004.447,60 lei, din care TVA în suma de 387.957,60 lei, au fost înregistrate de debitor la “investiţii în curs de execuţie”, cu valoarea de 1.616.490 lei.

Cu ocazia inspecţiei fiscale efectuate, nu a fost prezentat eventualul contract încheiat între părti, din care să rezulte condiţiile în care s-au contractat aceste lucrări, (obligaţia procurării materialelor, manopera, recepţia lucrărilor, etc).

Din verificările efectuate de Fisc, SC STICKY STAR GLOBAL SRL nu a avut şi nu are salariaţi şi prin urmare nu avea capacitatea operaţională de a executa astfel de lucrări; suma de 1.616.490 lei, reprezentând lucrarari de reparaţii, înregistrata în contul 231, “investiţii în curs”, în luna februarie 2011 nu a suferit modificări până la data verificării de către organul fiscal în sensul ca, aceste “pretinse lucrări” nu au fost recepţionate niciodată, nu au fost prezentate procese verbale de recepţie finala şi implicit majorarea valorii imobilelor reparate, majorarea contului 212,”clădiri”, cu aceasta valoare.

In legătura cu cheltuielile materiale, (lemn, izolaţie, materiale electrice, etc) nu au fost prezentate avize de expediţie din care sa rezulte transportul acestora pana la locul efectuării lucrărilor şi cine avea obligaţia achiziţionării şi decontării acestora. Aceste investiţii în curs, de la data înregistrarii în evidenta contabila şi pana în prezent, nu au fost supuse operaţiunii de inventariere anuala, nu au fost prezentate liste de inventariere în acest sens, iar la data deschiderii procedurii falimentului nu se regăsesc înscrise în listele privind inventarierea patrimoniului şi nici cu ocazia inspecţiei fiscale nu au fost prezentate în vederea identificării faptice a acestora. În cadrul dosarului penal 80/D/P/2015 de către DIICOT-Biroul Teritorial Teleorman în care s-a reţinut ca paraţii (suspecţii) Buluman Florian, Bulumac Marioara, Bulumac Florin Gabriel şi Bulumac Eduard Madalin s-au constituit intr-un grup infracţional organizat, al cărui lider este Bulumac Florian, în scopul săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscala, în calităţile lor de reprezentanţi ai suspectei SC DISTRIGRUP SRL şi ai societăţii afiliate R.P.D. DISTRIBUTION SRL, prin evidenţierea în actele contabile achiziţii de mărfuri fictive cu un prejudiciu presupus de 4.520.471 lei reprezentând obligaţii fiscale.

Conform menţiunilor organului penal în ordonanţa din 05.01.2016 de instituire a sechestrului penal asupra bunurilor debitoarei, sumele de bani obţinute au fost retrase din cele doua firme, deci inclusiv din conturile debitorului, de către membrii grupului şi investite în achiziţii de bunuri mobile şi imobile din Alexandria, mijloace auto de lux în scopul ascunderii provenienţei banilor, respectiv a infracţiunilor de evaziune fiscala. In cadrul Raportului de inspecţie fiscala nr.193 din 07.09.2016 întocmit de către AJFP TELEORMAN au fost reţinute mai multe acţiuni frauduloase şi nelegale ale pârâţilor.

Referitor la aceste lucrări efectuate de către SC STICKY STAR GLOBAL SRL, d-nul Bulumac Gabriel. având funcţia de director comercial şi ulterior de administrator special la contribuabilul verificat a declarat următoarele: “lucrările au constat în reparaţii la clădirile din str. Ciocan nr.1-3, lucrări care nu au fost finalizate şi nu au modificat valoarea clădirilor”, explicaţii vagi, generale, făr a se prezenta şi regăsi înscrisuri, liste de inventariere, atât pana la intrarea în faliment cat şi la data preluării patrimoniului de către lichidator, care sa conducă la o identificare faptica a acestor lucrări de modernizări, avandu-se în vedere şi valoarea mare a acestora de 1.616.490 lei.

Achizitii ambalaje neregasite faptic

Contribuabilul a înregistrat în evidenta contabila în luna decembrie 2011, factura fiscala seria DST W.0II9I23.I2.20II emisa de SC GRACE BUSINESS COMPANY SRL Bucureşti, reprezentând c/val ambalaje, în suma totala de 1.305.720 lei, din care TVA în suma de 252.720lei. Conform programului informatic REVISAL şi vectorului fiscal, SC GRACE BUSINESS COMPANY SRL nu figurează cu salariaţi, fapt ce denotă că nu a avut angajat personal care sa efectueze livrările către contribuabilului verificat. Taxa colectata din factura fiscala seria DST w.0119/23.12.2011, emisa de SC GRACE BUSINESS COMPANY SRL către contribuabilul verificat, nu este declarata prin decontul de TVA aferent lunii decembrie 2011. In legătura cu bunurile şi lucrările achiziţionate de către SC Distrigrup SRL, din copia facturii seria DST w.0119123.12.2011 s-a constatat ca SC Distrigrup SRL a achiziţionat de la SC BUSINESS COMPANY SRL Bucureşti ambalaje în valoare totala de 1.305.720lei, din care TVA în suma de 252.720lei, fiind înregistrate în evidenta contabila cu suma de 1.053.000 lei. Referitor la achiziţiile de ambalaje efectuate de la SC GRACE BUSINESS COMPANY SRL Bucureşti, d-nul Bulumac Gabriel, având funcţia de director comercial şi ulterior de administrator special la contribuabilul verificat, a arătat următoarele: “ambalajele au fost achiziţionate pentru activitatea comerciala cu furnizorii noştri de bere, nu pentru îmbuteliere şi nici pentru comercializare, ele fiind trimise către furnizorii noştri de baza, cu avize….”. Fata de cele declarate de către reprezentantul societăţii, menţionam ca: aceste ambalaje achiziţionate de la SC GRACE BUSINESS COMPANY SRL Bucureşti care au devenit proprietatea societăţii şi care ulterior au fost remise furnizorilor de bere în contul ambalajelor primite de la acestea, aşa cum declara reprezentantul societăţii, a condus la situaţia ca organele de inspecţie sa fie în imposibilitatea de a identifica astfel de ambalaje, întrucat acestea, nu pot fi identificate nici faptic şi nici scriptic, deoarece în avizele de expediţie cu care au fost returnate ambalaje către furnizorii de bere, nu sunt înscrise elemente distinctive fata de ambalajele folosite de furnizorii de bere. Ambalajele achiziţionate de la SC GRACE BUSINESS COMPANY SRL Bucureşti, nu au fost identificate nici la inventarierea făcuta cu ocazia preluării patrimoniului de către lichidator, asa cum rezulta din listele de inventar, şi nici nu au fost prezentate documente, avize de expediţie, procese verbale de custodie, etc, din care sa rezulte identificarea clienţilor SC Distrigrup SRL, unde acestea au fost pretins livrate sau eventual facturile prin care au fost facturate ambalajele către aceştia, în condiţiile în care la data efectuării inspecţiei fiscale ambalajele figurează scriptic înregistrate în evidenta contabila. Cu toate ca reprezentantul societăţii BULUMAC GABRIEL a arătat ca ambalajele achiziţionate de la SC GRACE BUSINESS COMPANY SRL Bucureşti au fost remise furnizorilor de bere în contul ambalajelor proprii ale acestora, SC Distrigrup RLL a ajuns în situaţia paradoxala sa înregistreze lipsuri la aceste ambalaje fata de aceşti furnizori de bere, situaţia fiind ilustrata tocmai de emiterea.

SC DISTRIGRUP SRL a înregistrat în evidenta contabila în luna ianuarie 2012, factura fiscala seria A-DZ nr.0282/11.01.2012 în valoare de 1.369.456 lei, din care TVA de 265.056 lei emisa de SC FUEGO INVEST SRL reprezentând: doua motostivuitoare LINDE, şi respectiv reparaţii şi reabilitare imobil situat în Alexandria, str. Ciocan, nr.1. Nu a depus decontul de TVA, cod 300, aferent lunii ianuarie 2012, şi prin urmare nu a declarat TVA colectata în suma de 265.056 lei, aferenta livrării efectuate către SC Distrigrup SRL. SC FUEGO INVEST SRL Bucureşti CUI 28375221, i-a fost anulata înregistrarea în scopuri de TVA începând cu data de 10.09.2012, data de la care figureaza şi inactiv ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor declarative, nu figureza cu salariaţi în programul informatic REVISAL şi nu a depus declaraţia privind contribuţiile la asigurările sociale, fapt ce denota ca nu a avut angajat personal salariat care sa efectueze lucrările de reparaţii şi reabilitare.

Achiziții de milioane de lei de la firme fantomă, fără angajați

În legătura cu bunurile şi lucrările achiziţionate de către SC Distrigrup SRL, s-au constat următoarele: lucrările de reparaţii şi reabilitare efectuate la imobilele situate în Alexandria. str. Ciocan, nr.l, în valoare totala de 1.178.000 lei, din care TVA în suma de 228.000lei, au fost inregistrate de către contribuabilul verificat în evidenta contabila “investiţii în curs de execuţie, str. Ciocan nr.1”, cu valoarea de 950.000 lei, aceste lucrări au fost efectuate în baza contractului nr.181/04.10.2011, incheiat intre parti. Din devizul întocmit de către prestator rezulta ca, cu ocazia efectuării acestor lucrări au fost folosite materiale de construcţii. (BCA. tabla cutată, cherestea, otel beton, vopsea, plasa sudata, etc), în valoare de 516.807,10 lei şi respectiv manopera în valoare de 433.192,90 lei, din care cheltuieli salariale în suma de 338.728,30lei, (echivalentul a 46.272 ore lucrate), plus contribuţiile aferente. In legătura cu toate aceste aspecte prezentate mai sus, organul fiscal a constatat ca SC Fuego Invest SRL Bucureşti nu a avut şi nu are salariaţi şi prin urmare nu avea capacitatea operaţionala de a executa astfel de lucrări care ar fi presupus un volum de ore lucrate de 47.272 ore, suma de 950.000 lei, reprezentând lucrări de reparaţii, înregistrata în contul “investiţii în curs”, în luna ianuarie 2012, nu a suferit modificări pana la data verificării în sensul ca, aceste pretinse lucrări nu au fost recepţionate niciodată, nu au fost prezentate procese verbale de recepţie finala şi implicit majorarea valorii imobilelor reparate, majorarea contului 212,”clădiri”, cu aceasta valoare. În legătura cu cheltuielile materiale, aşa cum rezulta din devizul de lucrări, nu au fost prezentate avize de expediţie din care sa rezulte transportul acestora pana la locul efectuării lucrărilor; aceste investiţii în curs, de la data înregistrarii în evidenta contabila şi pana în prezent nu au fost supuse operaţiunii de inventariere anuala, nu au fost prezentate liste de inventariere în acest sens, iar la data deschiderii procedurii falimentului nu se regăsesc înscrise în listele privind inventarierea patrimoniului şi nici cu ocazia inspecţiei fiscale nu au fost prezentate în vederea identificării faptice a acestora. Achizitii ambalaje neregasite faptic.

Contribuabilul a înregistrat în evidenta contabila în lunile noiembrie 2012 şi ianuarie 2013, facturile fiscale emise de către SC STRAUSS DINAMIQUE SRL Bucureşti CUI30297656, reprezentând c/val ambalaje, anvelope, în suma totala 968.192 lei, din care TVA de 187.392 lei. SC STRAUSS DINAMIQUE SRL Bucureşti i-a fost anulata înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data de 01.11.2013 şi a fost declarata inactiva începand cu data de 30.05.2014, a fost/încadrat ca firma tip “fantoma”, ca urmare a declarării fictive de sediu.” Anvelope au fost achiziţionate în cantităţi foarte mari, (240 buc), iar dupa recepţia acestora, au fost înregistrate în evidenta contabila în contul 6024, “Cheltuieli cu piese schimb”, (fiind întocmit articolul contabil 6024”Cheltuieli cu piese schimb”: 401 I “Furnizori”), fara a prezenta documente / justificative: (bonuri de consum), din care sa rezulte datele de identificare al mijlocului de transport, (tip, nr. de inscriere în circulaţie, nr. Km. la data schimbării), precum şi date referitoare la primitorul acestor cauciucuri, (date identificare conducător auto).Facturile de achiziţii emise de SC Strauss Dinamique SRL, nu au semnătura de primire din partea beneficiarului, nu cuprind în cartuşul referitor la expediţie, numele delegatului şi nici al mijlocului de transport, în condiţiile în care privesc livrări de ambalaje şi cauciucuri, situaţie ce demonstrează circuitul scriptic al documentelor ce conduc la stabilirea unei stări de fapt fiscale efective şi relevante care demonstrează caracterul fictiv al acestora.

Lucrări nivelare şi reabilitare teren care nu au putut fi identificate. Contribuabilul a înregistrat în evidenta contabila în luna noiembrie 2012, factura fiscala seria DSV nr.266129.11 .2012, în valoare totala de 502.200 lei, din care TVA în suma de 97.200lei, emisa de către SC Dosival Intermed SRL Bucureşti CUI 29800150, reprezentând: pamant de umplutura, decopertare strat vegetal, tasare întindere şi nivelare pământ de umplutura.

În legătura cu bunurile şi lucrările achiziţionate de către SC Distrigrup SRL, s-au constatat următoarele: lucrările de reabilitare teren constând în procurare, transport pamant de umplutura, decopertare strat vegetal, tasare, întindere şi nivelare pamant umplutura, aducere nivel, aşa cum s-a prevăzut la Capitolul II “Obiectul contractului” din contractul de prestări servicii FN din 04.06.2012, încheiat intre parti, în valoare totala de 502.200lei, din care TVA în suma de 97.200 lei, au fost înregistrate de către contribuabilul verificat în evidenta contabila în contul “investiţii în curs de execuţie”, cu valoarea de 405.000 lei, fără a se indica şi locaţia terenului unde au fost executate lucrările de mai sus.

SC Dosival Intermed SRL, nu a avut şi nu are salariaţi şi prin urmare nu avea capacitatea operaţionala de a executa astfel de lucrări având o valoare de 405.000 lei, (procurare, transportul unui volum de 4.000 mc pamant, tasare, intindere, nivelare).-suma de 405.000 lei, reprezentând lucarari de amenajare, inregistrata în contul 231.03, “investiţii în curs”, în luna noiembrie 2072. nu a suferit modificări pana la data verificării în sensul ca, aceste pretinse lucrări nu au fost recepţionate niciodată, nu au fost prezentate procese verbale de recepţie finala şi implicit inregistrarea ca şi amenajări terenuri, cu aceasta valoare. In legătura cu conţinutul facturii fiscale seria DSV nr.266129.11.2012, nu au fost prezentate de către reprezentanţii societăţii, avize de expediţie din care sa rezulte procurarea, transportul cantităţii de 4.000 mc de pamant de umplutura, precum şi efectuarea lucrărilor de decopertare strat vegetal, tasare, intindere şi nivelare pamant umplutura, aducere nivel, nefiind incheiate procese verbal de finalizare a lucrărilor.

Avans acordat de debitoare către RPD PIS TRIBUTION SRL fără a exista o operaţiune ulterioara de cumpărare şi nerestituit. Contribuabilul a înregistrat în evidenta contabila în luna noiembrie 2012, factura fiscala seria RPD rc.52987130.11.2012, în valoare totala de 2.100.000 lei, din care TVA în suma de 406.451,61 lei, emisa de SC R.P.D. Distribution SRL Alexandria, CUI 24243228, reprezentând contravaloare avans. In urma verificărilor efectuate, s-au constat următoarele: în data de 30.11.2012, SC Distrigrup SRL a inregistrat în jurnalul de cumpărări factura fiscala seria RPD nr.52987130.11.2012, în valoare totala de 2.100.000 lei, din care baza impozabila în suma de 1.693.548,39 lei şi respectiv taxa deductibila în suma de 406.451,61 lei, iar de la data inregistrarii şi pana la data inspecţiei fisale, operaţiunea de acordare a avansului nu a suferit modificări, în sensul ca nu s-a materializat intr-o op-eraţiune ulterioara de cumpărare sau eventual nu s-a restituit în cazul în care operaţiunea de cumpărare nu s-a mai materializat. Referitor la acest avans achitat către SC R.P.D. Distribution SRL, d-nul Bulumac Gabriel a arătat ca” avansul a fost achitat pentru ca intre cele doua societăţi existau relaţii comerciale zilnice”. Fata de cele arătate de către reprezentantul societăţii, menţionam ca explicaţiile sunt vagi, generale şi nu se fac referiri la natura operaţiunilor comerciale ulterioare acestuia, achiziţii de bunuri sau de servicii. Pana la data incheierii inspecţiei fiscale, avansul achitat nici nu s-a concretizat intr-o operaţiune comerciala definitiva şi nici nu a fost restituit, situaţie carea ar fi impus emiterea unei noi facturi de către SCR.P.D. Distribution SRL, de storno “avans”.

Avansuri spre decontare nejustificate. Și-au facturat chirii pe anii trecuți

In perioada iulie-decembrie 2014, SC Distrigrup SRI evidenţiază în contul de cheltuieli Despăgubiri, amenzi şi penalităţi de la terţi, în corespondenta cu contul 5311. casa, suma totala de 1.009.250 lei, dupa cum urmează: iulie 2014:135.000 lei, august 2014:130.000 lei, septem-brie2014: 130.000 lei, octombrie 2014: 160.000 lei, noiembrie 2014:250.000 lei şi decembrie 2014:204.250lei, fara aprezenla documente justificative privind aceste înregistrari.

In luna decembrie 2014, SC Distrigrup SRL evidenţiază, în contul 612, cheltuieli cu redevente şi chirii, suma de 143.710 lei, în baza următoarelor facturi emise de SC RPD Distribution SRL, respectiv:Factura seria RPD nr.7838/30.12.2014 în valoare totala de 59.400 lei, din care 47.903,23 lei, baza impozabila, factura seria RPD 7839130.12.2014 în valoare totala de 59.400 lei, din care 47.903,23 lei, baza impozabila, factura seria RPD rn.7840130.12.2014 în valoare totala de 59.400 lei, din care 47.903,23 lei, baza impozabila, reprezentând chirie imobil, (4.950 lei/luna x 12 luni). Din verificarea efectuata s-a constatat ca din suma totala de 143.710 lei evidenţiata în contul 612, suma de 95.806,46 lei reprezintă cheltuieli aferente anilor 2012 şi 2013, care trebuiau evidenţiate în perioada fiscala la care se refera.

Afaceriștii Bulumac și-au transferat ilegal, fără să achite, mărfuri și bunuri dintr-o firmă în alta

In perioada 18.06.2014-07.01.2015 societatea debitoare a facturat şi transmis mărfuri în valoare de 1.341.767,81 lei, către R.P.D. Distribution SRL, societate ce are ca asociaţi persoane fizice pe Bulumac Gabriel, cu o cota de participare la beneficii şi pierderi de 50% şi pe Bulumac Eduard cu o cota de participare la beneficii şi pierderi de 50%, iar Bulumac Gabriel are calitatea de administrator al R.P.D. Distribution SRL, Bulumac Gabriei şi Bulumac Eduard fiind fii lui Bulumac Florian şi ai doamnei Bulumac Marioara. Bulumac Florian şi Bulumac Marioara, în calitate de administratori statutari al debitoarei, au continuat sa vânda mărfuri către R.P.D. Distribution SRL pana în data de 07.01.2015, cu o zi înainte de data deschiderii procedurii insolvenţei impotriva debitoarei Distrigrup SRL, desi aveau cunoştinţa ca R.P.D. Distribution SRL nu achitase facturile restante în valoare totala de 1.314.767,81 lei, facturi emise incepand cu data de 18.06.2014 şi pana la data de 07.01.2015, motiv pentru care suntem indreptatiti sa consideram ca au folosit bunurile societăţii în folosul altor persoane, respectiv în folosul R.P.D. Distribution SRL şi implicit în folosul fiilor lor.

După data de 23.12.2015 (data depunerii la tribunal a cererii de deschidere a procedurii insolventei) şi pana în data de 08.01.2015 inclusiv (data deschiderii procedurii insolventei), administratorii debitoarei Bulumac Florian şi Bulumac T. Marioara au dispus vânzarea de produse, respectiv stoc de marfa, către R.P.D. Distribution SRL, societate împotriva căreia s-a deschis procedura de faliment din aprilie 2015 în suma de 1.410.134,44 lei, din care 1.345.602.77 lei marfa vânduta în data de 08.01.2015. chiar în ziua deschiderii procedurii insolvenţei împotriva Distrigrup SRL, deşi aveau cunoştinţa de faptul ca R.P.D. Distribution SRL-în faliment nu a achitat facturile fiscale restante emise pana în data de 23.12.2015. Considerăm ca măsura adoptata de administratorii debitoarei, Bulumac Florian şi Bulumac Marioara, aceea de a înstrăina stocul de marfa către societatea fiilor lor, R.P.D. Distribution SRL, este una menita sa prejudicieze creditorii. Mai mult, în vederea tergiversării recuperării creanţei, la data de 17.04.2015, R.P.D. Distribution SRL, prin administrator Bulumac Gabriel, a formulat cerere de deschidere a procedurii de faliment, iar la data de 22.04.2015 aceasta cerere a fost admisa de judecătorul sindic care a dispus deschiderea procedurii de faliment impotriva R.P.D. Distribution SRL Astfel, stocul de marfa al Distrigrup SRL a fost înstrainat de administratorii săi, Bulumac Florian şi Bulumac Marioara, fără a exista şanse reale de recuperare a acestui stoc sau contravaloarea lui.

Credite de peste 7,4 milioane de lei neachitate către CEC

In anul 2005 societatea debitoare, prin administratorii sai, Bulumac E. Florian şi Bulumac T. Marioara, au solicitat acordarea unui credit Casei de Economii şi Consemnatiuni SA, Sucursala Alexandria, actuala CEC Bank SA Sucursala Alexandria. In urma solicitării primite, Casa de Economii şi Consemnatiuni SA Sucursala Alexandria a acordat un credit revolving cu un plafon maxim de 190.000,00 lei, semnându-se în acest sens contractul de credit nr. 414/16.12.2005. In anii următori, contractul de credit nr. 414/16.12.2005 a fost modificat prin mai multe acte adiţionale, respectiv (…) ajungându-se astfel la un plafon maxim de 7.400.000,00 lei, iar debitoarea, prin administratorii săi Bulumac Florian şi Bulumac Marioara au garantat rambursarea creditului cu bunurile imobile ale Distrigrup SRL Se poate observa ca administratorii societăţii debitoare Bulumac E. Florian şi Bulumac T. Marioara, desi aveau cunoştinţa despre pierderile înregistrate de societate, au continuat sa solicite acordarea de credite, de la creditorul CEC Bank SA, în vederea finanţării activităţii curente a societăţii Distrigrup SRL.

Cine și de ce îl mai tolerează pe Bulumac?

Totalul datoriilor firmei lui Bulumac către Fisc, bănci comerciale, creditori, instituții și persoane fizice a depășit suma de 30 de milioane de lei. Cu toate evidențele menționate și citate mai sus, atunci când lichidatorul a cerut judecătorilor de la Tribunalul Teleorman să aprobe atragerea răspunderii membrilor familiei Bulumac, cererea nu a fost aprobată. Chiar dacă, așa cum reiese din rapoartele insolvenței, banii spoliați au ajuns să fie folosiți de Bulumac pe mașini scumpe, imobile și distracții personale. Sau, cine știe, poate și pe cadouri făcute conducerii PNL care l-a susținut pe Gabriel Bulumac în funcția de director la Poșta Română – Fabrica de Timbre, deși nimic din CV nu îl recomanda. Căci marele director Bulumac abia a făcut o facultate la 11 ani după terminarea liceului, iar aceea a fost la Universitatea din Târgoviște, acolo unde diplomele se dădeau pe bani.